Remmick-Hubert Web Site - Hubert & Hummel Genealogy: Lists of Deaths from WW I and WW II from Sackelhausen, Temsesch-Torontal, Banat, Austria-Hungary [Rumania]

Last updated:   27 March 2002

previous  banner  next

Hummel Family Continued........

S

List of Deaths  from  World  War  I  &  World War II from Sackelhausen, Temesch-Torontal, Banat, Austria-Hungary [Rumania]

--

See map bottom of page

I.  "Great War" / World War I  [Erster Weltkrieg]

a) Killed in Action  [ Gefallene]:
 1. Adam, Ignatz
 2. Andress, Johann
 3. Besch, Peter
 4. Buerger, Johann
 5. Burger, Peter, Burghardt, Jakob
 6. Burghardt, Johann
 7. Dimster, Jakob
 8. Egler, Johann
 9. Egler, Nikolaus
 10. Egler, Nikolaus
 11.  Fingerhut, Johann
 12. Fock, Peter
 13. Franzen, Johann I
 14. Frazen, Johann II
 15. Frazen, Josef
 16. Fruehwald, Ignatz
 17. Gebbardt, Johann
 18. Gebhardt, Peter
 19. Gehl, Nikolaus
 20. Gibsson, Georg
 21. Goss, Jakob
 22. Boss, Nikolaus
 23. Goetz, Matthias
 24. Graf, Nikolaus
 25. Gross, Johann
 26. Gross, Nikolaus
 27. Hellebrand, Michael
 28. Heuch, Jakob
 29. Hoffmann, Josef
 30. Hoffman, Philipp
 31. Hummel, Jakob
 32. Josef Hummel
 33. Hummel, Peter
 34. Huschitt, Johann
 35. Huschitt, Michael
 36. Jaeger, Georg
 37. Katzenmayer, Johann
 38. Katzenmayer, Matthias
 39. Katzenmayer, Peter
 40. Kiefer, Johann
 41. Klein, Johann
 42. Koppi, Johann
 43. Kuehn, Andreas
 44. Kuehn, Michael
 45. Kuehn , Peter I]
 46. Kuehn, Peter II
 47. Lauer, Jakob
 48. Lickert, johann
 49. Lutz, Johann
 50. Muass, Nikolaus
 51. May, Emmerich
 52. May, Peter
 53. Mayer, Johann
 54. Messner, Jakob I
 55. Messmer, Jakob II
 56. Meissmer, Jakob III
 57. Messmer, Mikolaus
 58. Michelss, Peter
 59. Mohr, Wilhelm
 60. Mueller, Jakob
 61. Ortinau, Johann I
 62. Ortinau, Johann II
 63. Ortmann, Matthias
 64. Pitzer, Michael
 65. Pless, Johann
 66. Phor, Josef
 67. Pohr, Peter
 68. Reichert, Josef
 69. Reitz, Johann
 70. Reitz, Matthias
 71. Rosenauer, Jakob
 72. Rosenauer, Johann
 73. Rosenauer, Josef
 74. Rosenstengel, Matthias
 75. Schaefer, Matthias
 76. Schaerfer, Nikolaus
 77. Scheffel, Johann
 78. Schmimmer, Josef
 79. Schneider, Josef
 80. Schwarz, Friedrich
 81. Seitz, Michael
 82. Sloboda, Nikolaus
 83. Striffler, Michael
 84. Voelker, Georg
 85. Voelker, Johann
 86. Wagner, Matthias
 87. Wanko, Peter
 88. Wanko, Simon
 89. Weimer, Josef
 90. Weimer, Michael
 91. Weisser, Jakob
 92. Wetzler, Johann
 93. Wendling, Wilhlem
 94. Wendling, Peter
 95. Wilhelm, Johann
 96. Willjung, Michael
 97. Winkler, Johann
 98. Winkler, Peter I
 99. Winkler, Peter II
 100. Zimmermann, Nikolaus
b) Missing in Action [Vermisste]:
 1. Bergauer, Philipp
 2. Fernbach, Michael
 3. Goetz, Anton
 4. Goetz, Johann
 5. Hummel, Johann
 6. Koppi, Johann
 7. Laub, Michael
 8. Mathiss, Lorenz
 9. May, Johann
 10. Messmer, Anton
 11. Ott, Franz
 12. Seitz, Jakob
 13. Wagner, Matthias
 14. Wagner, Matthias
 15. Welker, Johann
 16. Wetzler, Johann
c) Died from Wounds  Suffered In Action [An Kriegsleiden Verstorbene]:
 1. Fett, Matthias
 2. Fett, Nikolaus
 3. Hoechst, Josef
 4. Hummel, Anton
 5. Kammerer, Georg
 6. Klein, Peter
 7. Lay, Peter
 8. Mauss, Nikolaus
 9. May, Matthias
 10. Mayer, Johann
 11. Potye, Johann
 12. Reitz, Kaspar
 13. Schiwa, Toma
 14. Taugner, Josef
-

II.  World War II  [Zweiter Weltkrieg] (Rumanian Army  [Rumaenische Armee])

 1. Dimster, Mathias 1914
 2. Dr. Goetz, Johann 1899
 3. Goetz, Mathias 1921
 4. Hoffmann, Nikolaus  1908
 5. Hummel, Anton 1919
 6. Hummel, Josef 1914
 7. Klecker, Peter 1915
 8. Kuehn, Georg 1904
 9. Lutz, Friedrich 1920
 10. Lutz, Johann 1920
 11. Messmer, Peter 1917
 12. Molitor, Jakob 1910
 13. Mueller, Josef 1915
 14. Mueller, Mathias 1916
 15. Ortinau, Michael 1919
 16. Pless, Johann 1914
 17. Potje, Johann 1913
 18. Reichert, Johann 1917
 19. Sindt, Josef  1919
 20. Tettambel, Michael 1919
 21. Vogel, Johann 1907
 22. Wanko, Josef 1921
 23. Weimer, Peter 1913
 24. Wiener, Josef 1914

III.  World War II  [Zweiter Weltkrief]  (German Army [Deutsche Armee])

 1. Andres, Franz 1926
 2. Andres, Johann 1919
 3. Andres, Johann 1920
 4. Andres, Mathias 1922
 5. Berenz, Georg 1925
 6. Gergauer, Friedrich 1925
 7. Buchheidt, Friedrich 1923
 8. Dimster, Franz 1912
 9. Dimster, Johann 1922
 10. Egler, Anton 1924
 11. Egler, Josef 1919
 12. Erhard, Jakob 1912
 13. Fett, Mathias 1906
 14. Fillmann, Jakob 1924
 15. Fingerhut, Johann 1919
 16. Fingerhut, Josef 1919
 17. Fingerhut, Michael 1923
 18. Firneis, Nikolaus  1925
 19. Fock, Johann 1923
 20. Fuhry, Michael 1926
 21. Gayer, Georg 1927
 22. Gerres, Johann 1922
 23. Goss, Nikolaus 1927
 24. Goetz, Friedrich 1923
 25. Goetz, Jakob 1925
 26. Goetz, Johann 1899
 27. Goetz, Johann 1924
 28. Heich, Mathias 1923
 29. Heich, Mathias 1923
 30. Heidecker, Johann 1922
 31. Hoechst, Mathias 1909
 32. Hummel, Jakob 1912
 33. Hummel, Johann 1922
 34. Hummel, Mathias 1922
 35. Hummel, Michael 1922
 36. Hummel, Nikolaus 1912
 37. Huschitt, Johann 1912
 38. Huschitt, Johann 1921
 39. Joerge, Wald. 1902
 40. Jung, Johann 1902
 41. Katzenmayer, Josef 1926
 42. Kiefer, Nikolaus 1919
 43. Kiss, Karl 1913
 44. Klarner, Willi 1920
 45. Klecker, Jossef 1925
 46. Klein, Johann 1913
 47. Klein, Nikolaus 1912
 48. Kleininger, Johann 1905
 49. Koppi, Johann 1921
 50. Koppi, Mathias 1923
 51. Koppi, Michael   [can't read]
 52. Kost, Franz 1925
 53. Kost, Jakob 1925
 54. Krier, Josef 1917
 55. Kuehn, Johann 1911
 56. Kuehn, Peter 1913
 57. Kuehn, Peter 1923
 58. Kunst, Johann 1921
 59. Lauer, Anton 1922
 60. Lauer, Jakob 1902
 61. Lauer, Johann 1923
 62. Lauer, Johann 1927
 63. Lauer, Josef 1921
 64. Lauer, Mathias 1907
 65. Lay, Michael 1919
 66. Lickert, Jakob 1922
 67. Loeffler, Mikolaus 1925
 68. Lorenz, Josef 1922
 69. Lorenz, Mathias 1925
 70. Lutz, Peter 1918
 71. Matje, Josef 1925
 72. Matje, Mathias 1924
 73. Matje, Nikolaus 1928
 74. Maus, Michael 1923
 75. May, Jakob 1913
 76. May, Johann 1908
 77. Mayer, Johann 1912
 78. Mayer, Josef 1922
 79. Mayer, Mathias 1916
 80. Messmer, Johann 1922
 81. Messmer, Mathias 1907
 82. Messmer, Nikolaus 1908
 83. Messmer, Nikolaus 1923
 84. Messmer, Wilhelm 1902
 85. Michels, Johann 1922
 86. Mohr, Jakob 1921
 87. Molitor, Johann 1924
 88. Molitor, Josef 1914
 89. Molitor, Josef 1923
 90. Mueller, Johann 1921
 91. Mueller, Johann 1923
 92. Mueller, Michael 1919
 93. Mueller, Nikolaus 1909
 94. Mueller, Peter 1924
 95. Ortinau, Jossef 1922
 96. Ortinau, Mathias 1923
 97. Ortinau, Michael 1924
 98. Ortinau, Peter 1919
 99. Ortinau, Peter 1920
 100. Pappert, Jakob 1913
 101. Pappert, Johann 1919
 102. Pinzhoffer, Johann [can't read]
 103. Pinzhoffer, Nikolaus 1926
 104. Pittner, Mathias 1921
 105. Pitzner, Franz 1909
 106. Pless, Jakob  1917
 107. Pless, Jakob 1923
 108. Pless, Johann 1917
 109. Pless, Josef 1918
 110. Pless, Michael 1915
 111. Pohr, Georg 1924
 112. Pohr, Nikolaus 1909
 113. Potje, Mathias 1926
 114. Rausch, Jakob 1922
 115. Rausch, Mathias 1923
 116. Reinbold, Johann 1914
 117. Reiter, Nikolaus 1915
 118. Reitz, Jakob 1922
 119. Schreiber, Alexander 1925
 120. Schuch, Josef 1910
 121. Schuller, Jakob 1924
 122. Schuster, Mathias 1927
 123. Schwarz, Johann 1913
 124. Schwarz, Johann 1920
 125. Seitz, Johann 1920 
 126. Seitz, Josef  1923
 127. Sindt, Peter 1924
 128. Stock, Johann 1920
 129. Tettambel,   Johann 1920
 130. Tettambel, Johann 1922
 131. Tettambel, Michael 1914
 132. Trupay, Franz 1922
 133. Uitz, Friedrich 1906
 134. Uitz, Michael 1914
 135. Uitz, Nikolaus  1919
 136. Uitz, Peter 1912
 137. Veradi, Josef 1921
 138. Wagner, Johann 1909
 139. Wagner, Mathias 1910
 140. Wanko, Franz  1924
 141. Wanko, Johann 1913
 142. Wanko, Johann 1925
 143. Welker, Johann 1924
 144. Welker, Johann 1925
 145. Wendling, Peter 1922
 146. Wiener, Mathias 1911
 147. Wikkete, Paul 1917
 148. Wilhlem, Mathias 1920
 149. Wilhelm, Mathias 1922
 150. Wischett, Jakob 1923
 151. Wolf, Adalbert 1919
 152. Wolf, Stefan 1921
 153. Zwick, Mathias 1921

VI. Victims During The Escape [Opher Waehrend Der Flucht]

 1. Bergauer, Susanna 1873
 2. Gerres, Josef 1884
 3. Hellebrandt, Gertrud 1915
 4. Hoechst, Michael 1936
 5. Klarner, Katharina 1911
 6. Koppi, Jakob 1938
 7. Lutz, Franz 1894
 8. Mohr, Margarete 1920
 9. Ortinau, Josef 1886
 10. Portscheller, Annamarie 1932
 11. Ruf, Johann 1895
 12. Schaefer, Margarete 1930

VIII. Death Caused by Deportation to Russia [Tod Durch Deportation Nach Russland ]

 1. Andreas, Eva 1920
 2. Balnig, Mathias 1902
 3. Dimster, Mathias 1900
 4. Egler, Peter 1906
 5. Fett, Mathias 1902
 6. Fuhry, Michael 1907
 7. Glatt, Michael 1907
 8. Goss, Johann 1905
 9. Goetz, Johann 1905
 10. Gross, Johann 1901
 11. Hoechst, Johann 1907
 12. Hummel, Johann 1902
 13. Hummel, Nikolaus 1902
 14. Jung, Wilhelm 1903
 15. Kuehn, Nikolaus 1904
 16. Lutz, Johann 1900
 17. Lutz, Peter 1902
 18. Messmer, Johann 1927
 19. Molitor, Nikolaus 1903
 20. Mueller, Wilhelm 1927
 21. Ortinau, Jakob 1903
 22. Ortiman, Johann 1900
 23. Wilhelm, Jakob 1902

IX. Victims Who Perished in Baragan  [Im Baragan Verstoren] [A Village??]

 1. Brodner, Josef
 2. Brodner, Katharina
 3. Dimster, Elisabeth
 4. Goetz, Elisabeth
 5. Goetz, Johann
 6. Goetz, Margarete
 7. Goetz, Mathias
 8. Klein, Johann
 9. Lauer, Magdalena
 10. Dr. Lauer, Nikolaus
 11. May, Theresia
 12. Ortinau, Anna
 13. Schaefer, Susanna
 14. Schneider, Michael
 15. Wetzler, Katharina

X. Victims Who Perished At the Border [An Der Grenze Umgekommen]

 1. Welker, Barbara 1892

XII.  Hubert Family Names:

 • Goetz
 • Fingerhut
 • Fuerstein
 • Gruendler
 • Hoffman
 • Hauppert
 • Hummel
 • Karl
 • Krindler
 • Kuehn
 • Kuncz
 • Laur
 • Mayer
 • Paulus
 • Schneider
 • Schuch
 • Others

See Hubert Famliy Web Site Index Page

Hubert Sym

Hubert.Home.Site

MAP

map  3

map 2

#1Perjamosch [Periman]/ Temesvar [Temesch or Timesora], Torontal, Banat, Austria-Hungary [Rumania]

#2 Sackelhausen [Sacalaz]

#3 Ulmbach [Peciu nou]

Sackelhausen / Austria-Hungary -  Hummel Families - Rumania Map 2

E-mail Sym

RemMick@aol.com

                            bee sm 

Hummel Home Site

b

Hubert Index

Page

Horse Sol Sym

Borodino.Home.Site

green rose

Remmick.Home.Site